PRIPREMA PACIJENATA

Uzorak krvi uzimati nakon noćnog gladovanja, 12 sati posle poslednjeg obroka. Hrana dovodi do povećanja koncetracije: glukoze, holesterola, triglicerida..Ne konzumirati alkohol. Poželjno je piti vodu.

Preporučeno vreme za uzorkovanje krvi je 7.00 – 10.00 h

Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi. Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima kao što su CK, AST, LDH...

Pre vađenja krvi ne uzimati lekove i preparate (u dogovoru sa lekarom) koji mogu uticati na rezultat. Preparati gvožđa, vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici..

Obavezno dati informacije o medikamentoznoj terapiji i nutritivnim suplementima kao i posebnim stanjima pacijenta (trudnoća i sl).

Izbegavati pušenje 1h pre vađenja krvi.

10 – 15 min pre uzorkovanja sesti i opustiti se.

Ukoliko se plašite vađenja krvi ili postoji mogućnost da padnete u nesvest obavestite osobu koja Vam vadi krv o tome kako bi se preduzele odgovarajuće mere kao i praćenje stanja nakon venepunkcije.

Nakon venepunkcije (vađenja krvi iz vene), potrebno je držati ispruženu ruku i čvrsto pritisnuti mesto uboda, u trajanju od 3-5 minuta. Izbegavati veći fizički napor, posebno sa tom rukom, u toku celog dana posle uzorkovanja, da bi se sprečila pojava hematoma.

Preporuka za pacijente na oralnoj antikogulantnoj terapiji :

Terapiju uzimati uveče (poželjno uvek u isto vreme)

Krv za analizu INR-a vaditi u jutarnjim satima

Preporučuje se da interval između uzimanja lekova i uzorkovanja krvi bude 12 sati

PSA ne treba određivati nakon rektalnog pregleda prostate. Pored ovog pregleda, i sve druge situacije u kojima se prostata izlaže fizičkom maltretiranju (uključujući i opstipacije), mogu uzrokovati lažno povećanje PSA u krvi.

Krv za analizu hormona štitne žlezde možete dati u bilo koje doba dana i nije vezano za konzumiranje hrane

Pregled urina : Najbolji uzorak urina za kvalitativni pregled sa sedimentom je svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnoj bočici sa prethodono sprovedenom jutarnjom toaletom. Uzorak urina se mora analizirati u roku od 2 sata od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Žene ne treba da skupljaju urin za vreme menstruacije.

Uzimanje urina za urinokulturu : Obavi se jutarnja toaleta (oprati se toplom vodom i sapunom). Otvoriti sterilnu bočicu za urinokulturu-urikult, pažljivo tako da se pločica (hranljiva podloga) koja je vezana za poklopac nikako ne dodirne prstima ili nečim drugim. Zatim se srednji mlaz prvog jutarnjeg urina uzima u sterilnu bočicu za urinokulturu. Uroni se pločica koja je vezana za poklopac u urin, zatvori se, malo promućka, otvori i prospe urin, pločicu vratite u praznu bočicu i nakon toga uzorak možete doneti u laboratoriju. Prednost uzimanja urina za urinokulturu u urikultu je što ne morate odmah odneti u laboratoriju, već može da stoji na sobnoj temperaturi i do nekoliko časova.

Bris grla i nosa : Ujutru pre uzimanja brisa najbolje je da pacijent ne doručkuje, ne pije bilo kakav napitak, niti da sprovodi higijenu usne duplje. Ukoliko je pacijent jeo ili pio neki napitak treba da prodje minimum jedan sat do uzimanja brisa. Bris je potrebno uzeti pre antibiotske terapije. Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije uzeti posle najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu lekara.

Za uzimanje mikrobioloških uzoraka sa kože, mesto uzimanja se ne sme tretirati bilo kakvim kremama minimum 24h pre uzimanja uzorka. Kožu obavezno oprati pre uzimanja uzorka.

Uzorak sputuma najbolje je uzeti ujutru, pre jela i pranja zuba. Treba uzeti bar 3 uzorka za redom (3 jutra po jedan uzorak) jer se radi o slučajnom uzorku i može se izvesti pogrešan zaključak samo na osnovu jednog uzorka. Za tehniku uzimanja posavetovati se sa obučenim medicinskim osobljem.

Vaginalni i cervikalni brisevi se ne uzimaju za vreme menstrualnog ciklusa. Izbegavati seksualni odnos 24 h pre uzorkovanja.

Genitalni bris za muškarce : 2 sata pred uzorkovanje pacijent ne bi trebalo da urinira.

Perianalni bris : Najmanje 12 h pre uzimanja perianalnog brisa analna regija se ne sme prati ili tretirati medikamentima i talkom. Perianalni bris se uzima ujutru pre defekacije.