Moja Laboratorija

Pregled urina i urinokultura

Najbolji uzorak urina za kvalitativni pregled sa sedimentom i urinokulturu je svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnoj bočici sa prethodno sprovedenom jutarnjom toaletom. Uzorak urina se mora analizirati u roku od 2 h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Žene ne treba da skupljaju urin za vreme menstruacije.

Uzorak za urinokulturu može da se uzima i u urikult. Prednost uzimanja urina za urinokulturu u urikultu je što ne morate odneti u laboratoriju odmah, već može da stoji na sobnoj temperaturi i do nekoliko časova.