Moja Laboratorija

SAKUPLJANJE 24h URINA

Sakupljati urin 24h u čistu plastičnu bocu (najbolje od flaširane vode) i u toku sakupljanja čuvati na tamnom i hladnom mestu.

Za pojedine parametre (kateholamini, VMA, 5HIAA, oksalati, citrati…) urin se sakuplja u bocu sa konzervansom. Na zahtev, konzervans se može dobiti u laboratoriji.

Prvu jutarnju porciju urina baciti. Sakupljanje urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina u toku dana i noći, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. U laboratoriju doneti celokupnu količinu urina.