Moja Laboratorija

Sakupljanje uzorka stolice

Pre davanja fecesa (stolice) u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: antacide, uljane laksative, antibiotike, kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl) Pripremiti namensku sterilnu bočicu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata. Prepuručuje se analiza iz tri uzastopna uzorka stolice.